چند نکته مؤثر در کالیبره کردن ترانسمیتر های فشارنکته1 - در هنگام انجام مراحل کالیبراسیون، یکی از منابع بالقوه  خطا نشتی (Leak) می باشد. در نتیجه همه نشتیهای موجود در سیستم کالیبراسیون را از بین ببرید. برای این کار، در تمامی اتصالات فشار از نوار تفلون استفاده کنید.

 نکته 2- مایعات به دام افتاده در ترانسمیتر فشار نیز یکی از منابع بالقوه  خطا در کالیبراسیون می باشد. پس قبل از شروع کالیبراسیون تمام مایعات درون ترانسمیتر و ایمپالسی لاین را تخلیه کنید.

 نکته 3- در فرآیند کالیبراسیون ترانسمیترها، تنظیم خطی بودن (Linearity adjustment) فاکتوری بسیار مهم می باشد. تنظیمات خطی بودن باید فقط در یک نقطه انجام شود، و همه نقاط دیگر باید تنها برای چک کردن تنظیمات مورد استفاده قرار گیرند.

نکته 4- بسیاری از ترانسمیترهای فشار DP به همراه یک دیگ آب بندی (Seal pot) نصب می شوند. باید در نظر داشت که یکی از مزایای استفاده از دیگ آب بندی، کاهش و مهار خروجی نامنظم است. بنابراین، باید بعد از نصب ترانسمیتر فشار و قرارگیری آن در سرویس مقدار Damping را تنظیم کرد.

نکته 5- یکی از پارامترهای مهم در کالیبراسیون، دما می باشد. با تغییرات هوای محیط، عملکرد ترانسمیتر تحت تأثیر قرار می گیرد. برای به حداقل رساندن اثرات تغییر دما، باید عمل کالیبراسیون را در دمای محیط مورد انتظار انجام داد. اگر دمای محیط مورد انتظار برای محل نصب ترانسمیتر مدام در حال تغییر باشد، خوب است که ترانسمیتر را دمایی بین حداکثر و حداقل دمای انتظار کالیبره کنیم.

 نکته 6- عملکرد ترانسمیتر فشار DP تحت تأثیر تغییرات فشار استاتیک نیز قرار دارد.اگر ما عمل کالیبره را در فشار لاین انجام دهیم، می توانیم این اثر را کاهش دهیم. اگر به دلیل نبود امکانات انجام این کار عملی نباشد، بعد کالیبراسیون باید ترانسمیتر فشار در سرویس قرار داده و پس از اینکه ترانسمیتر به فشار عملیاتی رسید ولو مساوی کننده روی منیفولد را باز کرده و دوباره ترانسمیتر Zero کنیم.

/ 0 نظر / 81 بازدید